ROESELARE: "De wereld van Rodenbach"

Een belevingswandeling in het centrum van de stad over de wereld van Albrecht Rodenbach. Roeselare wordt in Vlaanderen vaak als Rodenbachstad genoemd. Dit heeft te maken met de historische rol van de jonge Vlaamse studentenleider, dichter en schrijver Albrecht Rodenbach.
In zijn jonge leven ontpopte hij zich als stichter van de studentenbond en ijveraar voor de Vlaamse taal en cultuur. Na zijn overlijden op 23 jarige leeftijd groeide hij uit tot een symbool van de Vlaamse wederopstanding. De vele grootse Rodenbachstoeten in Roeselare brachten tienduizenden mensen op de been. Zijn lied der Vlaamse Zonen of het Blauwvoet lied en zijn leuze Vliegt de Blauwvoet, Storm op Zee! zijn vandaag nog symbolen en hoekstenen van de Vlaamse cultuur.  Samen met Guido Gezelle en Hugo Verriest is Albrecht Rodenbach één van de grondleggers en voorvechters van het opwaarderen van het Vlaamse zelfbewustzijn en de Vlaamse culturele en maatschappelijke identiteit in het unitaire België van de negentiende eeuw.
Hij is een telg uit een vooraanstaande Roeselaarse familie die ook naam maakte met haar brouwerij Rodenbach die met een uniek roodbruin bier onze Vlaamse biercultuur wereldwijde uitstraling bezorgt.
Op 27 oktober 2021 zal het precies 165 jaar geleden zijn dat Albrecht Rodenbach werd geboren in Roeselare. Hij stierf in 1880 (23 juni) als talentvolle jongeling van 23 jaar. Dat jubileum wensen we te herdenken met de lancering van een permanente belevingswandeling in het stadscentrum langsheen locaties die een rol gespeeld hebben in het leven van Albrecht.
Toerisme beleving wordt digitaal
Met QR codes op vijf plaatsen het Vlaamse erfgoed van onze stad ontdekken en op een structurele wijze wordt in visitroeselare.be, het uithangbord van Toerisme Roeselare, plaats gemaakt om het verhaal van Roeselare als leidinggevende stad in de Vlaamse bewustwording eind negentiende eeuw hier op gang gekomen, te verankeren in de toerisme- en stadsbeleving. 
Vijf sites – vijf QR-codes- vijf verhalen – vijf doe opdrachten

° Het stadspark – ‘vul aan…’

° Het Klein Seminarie – zingen!

° De oude Stedelijke Begraafplaats – een boodschap voor Albrecht

° Brouwerij Rodenbach - #dichterbijrodenbach

° Het de Coninckplein - Zoötroop

Samenwerking Stad Roeselare, vzw Albrecht Rodenbach en Twice Entertainment

Geschreven door
Mandelnieuws