HOOGLEDE: WZC Ter linde ondertekent VerV Charter Gezonde medewerker, gezonde zorg.

Ingediend door Stefaan op do, 25/11/2021 - 08:31

Binnen WZC Ter Linde zijn er in het verleden al heel wat inspanningen geleverd voor toepassing van een goed ergonomiebeleid. Dit was zowel op het vlak van infrastructuur met een nieuwbouw, hulpmiddelen en materialen als in vorming van medewerkers. Maar een goed ergonomiebeleid is meer, is een stappenplan die vertrekt vanuit een visie en eindigt bij blijvende borging.  Vandaag wordt het VerV Charter ondertekend door burgemeester, voorzitter en directeur. Dit is een document waarin verklaard wordt dat er vanuit het beleid gestreefd zal worden om de VerV praktijkrichtlijnen verplaatsen van personen in de praktijk te gaan toe passen. De beroepsvereniging ergonomie VerV streeft naar uniforme ergonomische richtlijnen in België. Ze hebben reeds diverse documenten ontwikkeld waarbij de werkvelden ondersteund kunnen worden.

Stappenplan

Binnen Ter Linde start vandaag de eerste stap. Dan volgt een inventaris naar de aanwezige hulpmiddelen voor het verplaatsen van de bewoners aan de hand van de VerV tilthermometer. Dit is een meetinstrument ontwikkeld voor de zorgsector en helpt om de risico's bloot te leggen die gepaard gaan het verplaatsen van personen. De tool gaat na welke fysieke belasting zorgmedewerkers ondergaan en in welke mate hulpmiddelen en methodes correct gebruikt worden. Deze registratie laat toe om probleemsituaties in kaart te brengen en op basis van praktische richtlijnen verbeteringen door te voeren. De Tilthermometer is een belangrijke schakel in een aangepast preventiebeleid.

Het in beeld brengen van aantal lichaamsklachten en welke ergonomische restrisico’s nog aanwezig zijn, zijn tevens essentieel. Een zorgmedewerker gaat naast het verplaatsen van personen ook beeldschermwerk, tillen, duwen en trekken, statische houdingen, energetische taken, enz. gaan uitvoeren.

In het voorjaar zullen alle medewerkers van Ter Linde onder leiding van ergonoom Lieven Maertens van Zorgergonomie getraind worden.

Gezonde medewerker, gezonde zorg

Op deze manier willen we in Ter LInde een langdurig verbeterproces opzetten, waarbij evaluatie en aanpassingen elkaar afwisselen en resulteren in efficiëntere ergonomische handelingen. Die zullen op hun beurt leiden tot het verminderen van rug- of schouderklachten bij onze medewerkers en een comfortabelere en veilig gevoel bij onze bewoners stimuleren. Warme zorg via de handen van de medewerkers.

Geschreven door
Mandelnieuws/ Foto gemeente Hooglede