INGELMUNSTER: Ballenvangnetten rond voetbalterreinen

Ingediend door Stefaan op za, 15/01/2022 - 01:00

De voetbalterreinen 3 en 4, aan de overkant van de Ring, krijgen een nieuwe omheining achter de doelen. De netten van vijf meter hoog moeten vermijden dat de ballen tegen de auto's op de nieuwe parking vliegen. Daarnaast komt er ook een extra afsluiting aan de kant van de vijver.

Deze vijver zal in de toekomst ook nog dieper worden gemaakt, om zo een waterbuffer te creëren. Dit zal ervoor zorgen dat er voldoende water is om in droge periodes de voetbalvelden te besproeien na het herzaaien.

Schepen van sport Jan Rosseel: "In het beleidsplan 'De tien grote werken' zijn het verder uitbouwen van het sportpark en veilig en duurzaam sporten belangrijke thema's. Er is al een nieuwe, groene parking aan de overzijde van de Ring, voetbalvelden 3 en 4 kregen ook al duurzame ledverlichting. Het plaatsen van de nieuwe omheining is de laatste fase van de vernieuwing van dit deel van ons sportpark."

Geschreven door
Mandelnieuws