ROESELARE: Nieuwe adjunct-directeur Klein Seminarie Roeselare

De Raad van Bestuur van de vzw Scholengroep Sint-Michiel heeft - in opvolging van de heer Dries Bekaert - mevrouw Merel Lefevere aangesteld als adjunct-directeur van het Klein Seminarie vanaf 1 september 2020.  
Merel Lefevere woont in Tielt en is Doctor in de Wijsbegeerte. Zij is godsdienstlerares 2de en 3de graad, lerares filosofie 3de graad en klassenlerares in de 5des van het Klein Seminarie. Zij is daarnaast ook onderwijsbegeleider theoretische wijsbegeerte aan de Universiteit Gent.
De vacature voor directeur-eindverantwoordelijke in opvolging van de heer Kris Pouseele wordt opnieuw opengesteld vanaf 17 augustus 2020.
Directeur Carla Obin heeft aanvaard om, in afwachting van een aanstelling, de eindverantwoordelijkheid binnen de directie van het Klein Seminarie tijdelijk vanaf 1 september 2020 waar te nemen.

Het college bouwt verder op de beleidskeuzes die Kris Pouseele en Dries Bekaert samen met Carla Obin hebben uitgewerkt op pedagogisch en onderwijskundig vlak. Met Merel Lefevere en Carla Obin is de continuïteit in het directieteam voor het college verzekerd.
Een nieuw toekomstperspectief voor het Klein Seminarie ligt in het verschiet.
 

Geschreven door
Mandelnieuws