ROESELARE: Schenking van €2000 door Kiwanis Rodenbach Roeselare aan VCSR

Vrije centrumschool Roeselare is 1 van de 100 geselecteerde scholen om in het project 'Kwartiermakers' te stappen ism het educatief centrum "Willewete". De bedoeling is om de leescultuur bij kinderen te bevorderen. Samen maken we meer werk van voorlezen en lezen van peuter tem zesde leerjaar. Vrije centrumschool Roeselare  ondertekende een engagementsverklaring in het educatief centrum in Hasselt en schreef een visietekst. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat relatie is tussen LEZEN en het terugdringen van taalachterstand en laaggeletterdheid.
Meer lezen, betekent beter in taal, beter in rekenen, beter in studievaardigheden.

Om dit engagement te ondersteunen schenkt Kiwanis Rodenbach Roeselare een boekenpakket ter waarde van €2000 aan de Vrije centrumschool Roeselare.
 

Geschreven door
Mandelnieuws