DIKSMUIDE: Medisch Centrum Diksmuide - een ziekenhuiscampus voor de regio Diksmuide.

Ingediend door Stefaan op za, 16/09/2023 - 08:00

Het Jan Yperman Ziekenhuis en de stad Diksmuide openden op 14 september met enige trots de dialyseafdeling in het gloednieuwe Medisch Centrum Diksmuide. Deze nieuwe ziekenhuiscampus bevindt zich in het voormalige zwembad ‘de Kupe’, dat door de Stad Diksmuide in erfpacht is gegeven aan het Jan Yperman Ziekenhuis. Dit is de opstart van een specifiek medisch aanbod voor de inwoners van Diksmuide en omliggende gemeenten. Dialyse en de behandeling van nierziekten zijn de eerste medische disciplines die worden aangeboden, later volgen radiologie en eventueel andere medische disciplines.

Dialyse
Mensen met ernstige nierproblemen kunnen sinds begin september in het voormalige zwembad van Diksmuide terecht voor hun dialysebehandeling. Op die manier brengt het Jan Yperman Ziekenhuis levensnoodzakelijke medische behandelingen dichter bij de patiënt. Een dialysebehandeling heeft namelijk een enorme impact op het leven van een nierpatiënt. Behandeling met hemodialyse is drie keer per week nodig en elke sessie duurt 3 à 4 uur, zo goed als altijd levenslang.

Dialysepatiënt Eric Buyle: “Sinds een jaar moet ik drie keer per week aan de kunstnier. Met de opening van dit gebouw win ik ongeveer 6 uur per week, want ik hoef niet meer op en neer naar Ieper te rijden. Ik wandel gewoon naar de dialyse en sta in ‘de Kupe’ op 10 minuten tijd. Wat een luxe. Alles in CAD Diksmuide voelt vertrouwd, want ik heb dezelfde dokter en dezelfde verpleegsters. Ik ben een gelukkig man. Mijn leven gaat er opnieuw een stuk op vooruit.”

Al enkele jaren is er een toenemende nood aan nierdialyse. Die nationale trend is in de Westhoek meer prangend dan elders. De overheid bepaalt dat elke patiënt binnen een straal van 10 kilometer toegang moet hebben tot deze levensnoodzakelijke therapie. Dat was voor Diksmuide en omliggende gemeenten niet het geval.

Frederik Chanterie, Algemeen Directeur Jan Yperman Ziekenhuis: “Het aantal dialysepatiënten stijgt jaarlijks door de vergrijzing van de bevolking, wat maakt dat er in de Westhoek meer nood is aan dialysecapaciteit. Maar voor veel mensen die in de regio Diksmuide wonen, was die nodige nabijheid van zorg er niet. Om de mogelijkheid tot nierfunctievervangende therapie dichter bij de patiënt te brengen, investeren we met volle overtuiging in Diksmuide.“

 
De expertise van Jan Yperman in de behandeling van nierziekten.
 
De dienst Nierziekten van het Jan Yperman Ziekenhuis heeft de voorbije decennia een grote expertise ontwikkeld in dialysetherapie. In Ieper verhuist de dienst binnenkort naar een gloednieuwe, moderne vleugel. De nefrologen van het Jan Yperman Ziekenhuis doen ook consultaties in az West in Veurne en runnen daar mee de dialyseafdeling.
Dr. Kristel De Keyzer, diensthoofd Nierziekten: “Diksmuide is een volgende stap in de ontplooiing van onze dienst. Het team Nierziekten Jan Yperman bestaat uit zes ervaren  nefrologen. Van dat team zullen mijn collega-artsen dr. Paulien Van Acker, dr. Hilde Vanbelleghem en dr. Steven Vandewaeter consultaties verzorgen in Diksmuide op dinsdag en donderdag. Zij worden hierbij ook bijgestaan door een poliverpleegkundige gespecialiseerd in nierzorg. De eerste patiënten kwamen trouwens deze week al op raadpleging.  

Wanneer bij een belangrijk nierprobleem de nieren niet langer in staat zijn om zelf het bloed voldoende te zuiveren van afvalstoffen, het evenwicht van de zouten in het bloed te regelen of overtollig vocht weg te krijgen uit het lichaam, dan wordt nierfunctievervangende therapie of dialyse noodzakelijk. Onze dienst biedt een ruim aanbod aan van alle vormen van dialyse met zowel hemodialyse (waarbij het bloed wordt gezuiverd via een toestel met de hulp van een kunstnier) in het ziekenhuis overdag, tijdens de nacht en in sommige gevallen ook door de patiënt zelf in eigen huis, als peritoneale dialyse (ook wel gekend als buikspoeling in de volksmond), waarbij de behandeling eveneens thuis wordt uitgevoerd.
In het nieuwe dialysecentrum ‘de Kupe’ kunnen de patiënten uit de wijde regio van Diksmuide terecht voor hemodialyse overdag, waarbij de patiënten telkens ofwel in de voormiddag ofwel in de namiddag behandeld worden. Er zijn 12 toestellen voor hemodialyse aanwezig, zodat er dus tot 12 patiënten tegelijkertijd kunnen worden gedialyseerd. Zij worden hierbij van aankomst tot vertrek begeleid door ons team van dialyseverpleegkundigen.”

Carine Struye, hoofdverpleegkundige dialyse Jan Yperman Ziekenhuis: “De opstart van CAD Diksmuide is vooral een meerwaarde voor onze patiënten uit de regio. Onze patiënten kunnen zich thuis voelen in deze mooie en lichtrijke dialyse. Want enig comfort als je aan de kunstnier moet, is geen overbodige luxe. Maar ook voor onze medewerkers is het natuurlijk aangenaam werken en een pluspunt om je werkplek dichtbij huis te hebben.”
Medisch Centrum Diksmuide

De opening van de dialyseafdeling en de consultatieruimte voor de aanwezige nefroloog, is echter een eerste stap in de ontwikkeling van het Medisch Centrum Diksmuide. In het voorjaar van 2024 verhuist ook het radiologisch kabinet van Jan Yperman met dr. Wim Faes naar het ‘de Kupe’.
Verder heeft het Jan Yperman Ziekenhuis de ambitie om het Medisch Centrum Diksmuide verder uit te bouwen tot een heuse polikliniek waar artsen van verschillende medische disciplines consultatie houden. Daarvoor wil het Ieperse ziekenhuis eerst onderzoeken wat de streek echt nodig heeft door te rade te gaan bij de huisartsen, kinesisten en andere zorgprofessionals uit de regio.

Directeur Frederik Chanterie: “Een ziekenhuis is onderdeel van het sociaal weefsel van een regio, daar ben ik rotsvast van overtuigd. Daarom werken we voor de uitbouw van het Medisch Centrum Diksmuide samen met de eerstelijnsactoren in de streek. Bedoeling is om het medisch aanbod in ‘de Kupe’ complementair te houden aan het bestaande aanbod. Op die manier wil het ziekenhuis de zorgregio Diksmuide correct versterken.”

Een oud zwembad ombouwen gaat gepaard met serieuze verbouwingswerken. Die werken hebben ruim een jaar geduurd. Het gebouw is in erfpacht door de stad Diksmuide aan het Jan Yperman Ziekenhuis gegeven. De verbouwingen ervan kostten het Jan Yperman Ziekenhuis  bijna 6 miljoen euro. Dankzij uitstekende samenwerking, ondersteuning en degelijke afwerking van het dossier door de Stad Diksmuide en de directie van het Jan Yperman Ziekenhuis, staan we vandaag aan de start van een sterke ontwikkeling van gezondheidszorg in de Westhoek.
Een meerwaarde voor de hele Diksmuidse regio

Burgemeester Lies Laridon van Diksmuide: “Toen we een nieuw zwembad bouwden, hebben we een participatietraject opgezet om aan de mensen te vragen wat we best met het oude gebouw ‘de Kupe’ zouden doen. Daaruit kwamen diverse ideeën waaronder een gezondheidscentrum, maar ook een site voor de jeugd en kunstenaars. Onze inwoners waardeerden de uitbouw van het vaccinatiecentrum in ‘de Kupe’ zodat zij hun vaccin dicht bij huis konden krijgen. Die nabijheid van zorg is voor de mensen uit de brede regio belangrijk. Het gebouw krijgt met het Medisch Centrum Diksmuide een zeer nuttige invulling in het belang van de gezondheid van onze inwoners en die van omliggende gemeenten. Jeugdvereniging Scouts en kunstvereniging Rubensvrienden, die gebruikmaken van het gedeelte van ‘de Kupe’ dat ‘De Wal’ heet, kunnen bovendien blijven. De wensen van heel wat Diksmuidelingen worden op die manier ingewilligd.”

PRAKTISCH: 

Dialyse in MCD is open op dinsdag- donderdag- en zaterdagvoormiddag
De nefrologen houden consulatie op dinsdag- en donderdagvoormiddag

Geschreven door
Mandelnieuws/ Foto Jan Yperman Ziekenhuis