RUMBEKE: Schepen Coppé reageert op verkeersonderzoek die moet leiden tot vlotter verkeer in Rumbeke

Schepen Griet Coppé: "De resultaten van de verschillende tellingen en onderzoeken werden begin januari toegelicht aan de burgerpanels via een digitale zitting. We stellen hun inbreng, open discussies en enthousiasme op prijs. Op 22 februari krijgen ook de leden van de Gemeenteraadscommissie Ruimte inzage en toelichting in deze cijfers."
"De objectieve cijfers wijzen volgens het studiebureau niet op structurele problemen van het verkeer in en rond Rumbeke, maar dit neemt niet weg dat dit in de perceptie van de mensen vaak anders ervaren wordt. Op heel wat kruispunten en plaatsen zijn er door de grote hoeveelheid aan afslaande en dwarsende bewegingen van voetgangers, fietsers, gemotoriseerd verkeer vaak heel wat conflicten mogelijk en zorgt dit ook voor onduidelijke en onveilige situaties. Het nemen van enkele maatregelen om een aantal knooppunten een stuk leesbaarder te maken zou hier voor meer veiligheid en leefbaarheid kunnen zorgen."
"Op basis van de verzamelde reacties uit de burgerpanels en verder studiewerk door Vectris, werkt de circulatiemanager alles uit tot een duurzaam voorkeursscenario. De burgerpanels worden daarna door Vectris opnieuw samengebracht om inzage te krijgen in het voorkeursscenario en het voorstel van actieplan. Hopelijk kan dit binnen enkele maanden opnieuw tijdens een fysieke bijeenkomst. Ook de ruime bevolking van Rumbeke zal geïnformeerd worden over het voorkeursscenario en het voorstel van actieplan, waarbij we ook naar hen zullen luisteren."
 

Geschreven door
Mandelnieuws