IZEGEM: Aanpassing van de algemene richtlijnen voor verhuur “het speelkot”

Ingediend door Stefaan op wo, 24/05/2023 - 08:00

De dagen beginnen stilletjes aan te warmen en de zomer staat voor de deur. Ideaal voor onze kinderen om buiten te spelen. Zo gaan ze met de fiets er op uit, spelen ze voetbal, ravotten ze op de lokale speelpleintjes en zo voort. Om extra speelmateriaal te voorzien, lanceerde stad Izegem in 2020 “het speelkot”. Dit zijn twee kleine containers vol speelmateriaal dat gratis gebruikt kan worden. Zo kan men kiezen uit twee thema’s: “acrobaten in het circus” of “bouw er op los” en kunnen kinderen ondermeer spelen met driewielers, een reuzeparachute, grote legoblokken… enz. Kortom, een goed concept.

De twee speelkoten werden in 2022 op 7 locaties aangevraagd en in totaal 8 keer geplaatst, waarvan 5 keer gecombineerd met een speelstraat. De overige twee locaties waren in kader van de buitenspeeldag. Het concept begint al aan naambekendheid te winnen in vergelijking met 2021. Toch zou het goed zijn als de stad dit concept nog meer promoot. 

Dit kan door enkele aanpassingen te doen aan de algemene richtlijnen voor verhuur om zo het speelkot toegankelijker te maken voor iedereen.
Het speelkot kan aangevraagd worden van donderdag tot maandag. “Op deze manier is het speelmateriaal 72u onaangeroerd en in worst case coronavrij.” Nu de pandemie op zijn einde is en deze gedachtengang verouderd is, lijkt een uitbreiding met de woensdag welgekomen. Op deze manier kunnen kinderen woensdagnamiddag na school zich ook uitleven met het speelmateriaal. 

Daarnaast kunnen aanvragen enkel gebeuren voor de paasvakantie, de buitenspeeldag alsook de zomervakantie van 30 juni tot en met 29 augustus. In de tussenperiodes kunnen de speelkoten niet aangevraagd worden en staan ze dus gewoon in de werkplaatsen. 
Het speelkot kan via de website van stad Izegem via een invulformulier gereserveerd worden. Misschien is er een mogelijkheid om dit op te nemen in de uitleendienst via de webshop en zo de reservering te vergemakkelijken? Verder kan het speelkot enkel aangevraagd worden op buurt- of straatniveau. Een jeugdbeweging of vereniging kan bijgevolg dus geen speelkot aanvragen voor hun activiteit. Opnieuw lijkt mij hier een uitbreiding gewenst.

Op basis van voorgaande ons voorstel tot beslissing:
1.    Het herbekijken van de algemene richtlijnen voor het huren van een speelkot zodat ook verenigingen en jeugdbewegingen van het speelkot kunnen gebruik maken.

2.    De verhuur van het speelkot openstellen voor een bredere periode. 

3.    Het reserveren gemakkelijker maken door dit op te nemen in het reglement van de uitleendienst.
 

Geschreven door
Mandelnieuws