ROESELARE: Het warmtenet breidt verder uit. 

Binnenkort wordt in de Biezenstraat een nieuw stuk aangelegd om een vertakking te voorzien naar woonsite Roobaertpark, de nieuwe verkaveling ten noorden van de Honzebroekstraat en de Gitsestraat. Om de warmteleiding vanaf De Zilten tot aan het nieuwe woongebied te krijgen, moeten de buizen doorheen enkele straten van de Godelievewijk getrokken worden. In februari zal er hiervoor gewerkt worden in de Biezenstraat, het stuk tussen de Honzebroekstraat en de Weidestraat. Het einde van de werken is voorzien in augustus 2020.
De komende jaren zet de Stad in om de leefbaarheid in de Godelievewijk te verbeteren. Na de aanleg van het warmtenet, krijgt de Biezenstraat een nieuwe asfaltlaag en worden er snelheidsremmende maatregelen genomen ter hoogte van het groene speelplein. Op die manier verhoogt de Stad de verkeersveiligheid in de wijk en in de schoolomgevingen. Ook de groenzone zelf in de Biezenstraat zal in het najaar van 2020 een opfrisbeurt krijgen: méér en toegankelijker groen voor omwonenden, verenigingen en spelende kinderen.
Om de buurtbewoners, handelaars en scholen uitgebreid te informeren over de werken, nodigden de Stad en Fluvius de betrokkenen uit op een infomoment op woensdag 15 januari 2020 om 19 u. in de refter van SBS De Octopus.
Inwoners die graag op de hoogte willen worden gehouden van de vooruitgang van de werken en als eersten een Sms-bericht willen ontvangen bij onverwachte hinder kunnen hun gegevens ingeven op www.godelieveleeft.be. De presentatie van de infoavond zal er vanaf 16 januari beschikbaar zijn.
 

Geschreven door
Mandelnieuws