TIELT: Dit jaar geen TAC-rally!

Corona zorgde er dit voorjaar voor dat de TAC-rally in Tielt niet kon plaatsvinden. De organisatie van de Tieltse Automobielclub wou uitwijken naar het weekend van 22 juli, maar dat blijkt niet haalbaar te zijn. Na rijp beraad met het lokale bestuur, de organisatie, de lokale politiezone en hulpverleningszone is beslist om de editie te verschuiven naar april volgend jaar.

Geschreven door
Mandelnieuws