ROESELARE : Nieuwe groene zone

Het nieuwe landschapspark (0,45 ha) wordt de groene verbinding tussen de speelzone achter de Chiro en de openbare tuinzones van het Woonzorgcentrum Zilverberg.Zo wordt een groenzone van 1,75 ha gecreëerd met toegangen via de Knokuilstraat en de M. Demeulenaerestraat. Ten zuiden van het park ligt een agrarisch gebied met een bijzondere natuur- en ecologische waarde.

ROESELARE : RSL wordt groener

Onze stad is straks weer twee groene plekjes rijker! En dat enthousiasme voor ontharden en meer groen om van RSL een zachte stad te maken, wordt beloond door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Binnen de projectoproep ‘lokale vergroeningsprojecten’ krijgt het buurtproject ‘Veldstraat, eetbare straat’ een subsidie toegekend van 49.024,12 euro.

ROESELARE : Bewoners eisen meer verkeersveiligheid in de Groenestraat

Een ruime delegatie van bewoners van de Groenestraat was naar het stadhuis afgezakt om de verzamelde handtekeningen te overhandigen. Het gaat om de bewoners van de Groenestraat in het stuk van de Rijksweg tot aan de grens met Oostnieuwkerke en van de Kleine Moststraat.De problemen zijn legio, zeker na het afsluiten van de Veltbosstraat nadat het serrebedrijf er kwam en die straat niet meer toegankelijk is.

EMELGEM/IZEGEM: Vernieuwd Dorpshuisplein officieel ingehuldigd

Het Dorpshuisplein in Emelgem onderging de voorbije maanden een ware transformatie. Het vernieuwde, en bovenal vergroende, plein is zondagmiddag officieel geopend. Alle bestaande beplanting werd behouden, maar het plein werd zo veel mogelijk onthard. Dat betekent dat het merendeel van de klinkers werden verwijderd en vervangen door groen: een haag, meer bloemen, grassen, vaste planten en bomen. 

KACHTEM-IZEGEM: Zonta Club Roeselare goes Classic" met sopraan Heleen Goeminne

Op donderdag 20 februari organiseert Zonta Club Roeselare voor het eerst "Zonta Club Roeselare goes Classic" met sopraan Heleen Goeminne, een toffe Tieltse jongedame die ze leerden kennen tijdens ons bezoek aan de Muntschouwburg in Brussel. 
Ze brengt in de Kerk van Kachtem een licht (en luchtig) klassiek concert onder pianobegeleiding van Filip Martens.