Ere-luitenant Erik Veracx kreeg De Denker als eerbetoon voor zijn jarenlange dienstbaarheid

Ingediend door Kevin op ma, 23/12/2019 - 18:08

Tijdens het jaarfeest van ' De Denker ' werd Ere-Luitenant Erik Veracx in de bloemetjes gezet en kreeg hij zoals vele andere verdienstelijke figuren. De Denker. Voorzitter Jos Bogaerts lichtte eens nader de figuur van de laureaat toe.  Het redden van mensenlevens waar hij telkenmale erin geslaagd is. Zo redde hij eens moeder en zoontje van de verdrinkingsdood toen ze in het kanaal waren terecht gekomen. Een bloemlezing is hier wel overbodig want Erik was een graaggeziene figuur bij zijn korps. Zijn doelstelling was de bevolking een verzekering van veiligheid te bezorgen. De brandweerhervorming was voor hem moeilijk omdat hij moedeloos moest toezien hoe hij in sommige gevallen tekort schoot omdat hij te weinig manschappen had. Een smeekbede naar zijn Hogere Oversten was blijkbaar niet voldoende. Hij was recht voor de vuist en hield geen blad voor de mond. Dat was zijn sterkte in zijn overtuiging dat het beter kon bij de brandweer.Enige tijd terug heeft hij de helm en zijn officiersvest opgeborgen in een kast. Was dat met gemengde gevoelens. Dat weten we niet maar we zijn ervan overtuigd dat hij een gewaardeerde officier blijft.Met deze boodschap willen we hier de gewone mensen van Roeselare vertegenwoordigen en U ‘ De Denker overhandigen als blijk van waardering en dank voor de jaren van hulp en toewijding aan de Roeselaarse bevolking.

Geschreven door
Eddy Huughe